Llibres i Llicències Digitals

Inscripcions pel Curs 22/23 obertes a partir del 30 de juny (veure informació detallada al ditxer del Dropbox). 

Inscripcions a Llibres, Llicències i soci AFA: https://spain.iddink.es/ca/