Activitats extraescolars Curs 24/25

Projecte Esportiu impulsat conjuntament entre el departament d'Educació Física del Centre i l'AFA. 
S'ha de ser soci de l'AFA
per poder gaudir de les activitats extraescolars (excepte alumnes del Pla de xoc del centre). 

  • En cas de ser alumne d'un altre institut s'hauran d'abonar 35€ en concepte de matrícula a pagar via transferència bancària.
  • En virtut dels convenis signats, els socis de l'AFA dels següents centres no cal que paguin la quota a l'Espriu (i viceversa): 4 Cantons, Icària,  Maria Espinalt i Caterina Albert.  
Cada activitat esportiva tindrà un recàrrec de 2€/mes en concepte de coordinació. 

Inscripció Activitats: https://iessalvadorespriu.afagest.com/#/

(si és té usuari AFAGEST d'una escola entrar amb aquest mateix usuari i contrasenya habitual)