Activitats extraescolars Curs 22/23

S'ha de ser soci de l'AFA per poder gaudir de les activitats extraescolars. 
En cas de ser alumne d'un altre institut s'hauran d'abonar 35€ en concepte de matrícula, excepte si és soci de l'AFA al seu centre d'origen (caldrà enviar comprovant). Gestionar l'alta a Iddink com a Extern. 

Inscripció Activitats: https://iessalvadorespriu.afagest.com/#/

Inscripcions Soci AFA: https://spain.iddink.es/ca/   Codi Centre: 463MR4