Activitats extraescolars Curs 23/24

S'ha de ser soci de l'AFA per poder gaudir de les activitats extraescolars (excepte alumnes del Pla de xoc del centre). 
En cas de ser alumne d'un altre institut s'hauran d'abonar 35€ en concepte de matrícula. En virtut dels convenis signats amb les respectives AFAs, els seus socis als següents centres no cal que paguin la quota de l'AFA a l'Espriu (i viceversa): 4 Cantons, Icària i  Maria Espinalt.  
Segon període d'inscripcions de l'1 al 20 de setembre. 

Inscripció Activitats: https://iessalvadorespriu.afagest.com/#/

(si és té usuari AFAGEST d'una escola entrar amb aquest mateix usuari i contrasenya habitual)

Inscripcions Soci AFA: https://spain.iddink.es/ca/   Codi Centre: 463MR4 (Opció Extraescolars)

Per ser soci de l'AFA es pot accedir a les extraescolars dels següents centres amb qui tenim conveni.

4 Cantons: https://afa.4cantons.cat/informacio-activitats-extraescolars-curs-2023-2024/

Icària: https://afa-icaria.com/extraescolars/

Maria Espinalt: https://www.afamariaespinalt.cat/informacio-sobre-les-activitats-extraescolars-pel-curs-2023-2024/