Assegurança escolar 1r-2n ESO

Us informen que actualment, i pel que fa a l’ensenyament no universitari, els nivells educatius de l'Institut en que l’assegurança escolar és obligatòria i amb la que queden coberts els nostres fills són 3r i 4t de la ESO i Batxillerat. 

Com a servei als seus associats l'AFA pren una assegurança privada amb la que queden coberts els fills de les famílies sòcies que cursen 1r i 2n de la ESO. 

Cobertura:  Atenció mèdica i desplaçament en taxi  fins al centre (cal trucar abans per a demanar-lo). 
Com: L'institut ha d'omplir el parte d'accidents amb el qual adreçar-se al centre mèdic.

On: