Assegurança escolar

Us informen que actualment, i pel que fa a l’ensenyament no universitari, els nivells educatius en que l’assegurança escolar és obligatòria i amb la que queden coberts els nostres fills són:

- 3r i 4t de la ESO

- Batxillerat

- Formació professional, graus mitjà i superior


Queden exclosos els alumnes que cursen 1r i 2n de la ESO!!


Per això, l’AFA pren, en nom de l’ Institut, una assegurança privada amb la qual queden coberts tots els alumnes de 1r i 2n de la ESO quines famílies son socis del nostre AFA.