Qui som ?

L' AMPA és l'entitat que agrupa les mares, pares i tutors legals dels alumnes matriculats al centre escolar, que treballem, de manera voluntària, en tot el que es refereix a l’educació dels nostres fills/es, participant al Consell Escolar i en la gestió del Centre, així com exercint un paper important en la vida escolar defensant els drets i els deures dels nostres fills/es.

Està formada per les famílies associades i cadascuna d’aquestes representa un (1) soci, independentment del nombre de germans que estudiïn a l'Institut..

 

Curs 2015-16: 250 famílies sòcies

281 Alumnes:

64 de 1r d‘ESO

58 de 2n d'ESO

57 de 3r d'ESO

45 de 4t d'ESO

31 de 1r Batxillerat

26 de 2n Batxillerat


L'equip: Junta, Vocalies i Col·laboradors


President-Tresorer: Mariano Rubio

Vicepresident-Secretari: Pedro Martínez


Vocalies:

Comunicació: Joan Carles Pons

Conflictes i convivència: Ana Pérez

Disseny: Marta Oró

Esports: Isabel Raich

Festes, xerrades i activitats lúdiques: Begoña Amil

Llengües estrangeres: Mireia, Cécile Delclos

Millora estética del centre: Isabel Raich

Sortides curriculars: Angeles Ángel

Suport a l'aprenentatge: Jorge Cangas

Teatre: Pedro Martínez

Web: Jorge Cangas

Col·laboradors:

  • Vocalies: Toni Abelaira, Edith Jara, Merçe Briones, María José Lis, Begoña Amil, Manuel Gómez
  • Consergeria: Rut i Joan Carles